Hizmet Sözleşmesi

Hizmet Sözleşmesi

REFERANSLİTEZMERKEZİ.COM İNTERNET SİTESİ MÜŞTERİ HİZMET SÖZLEŞMESİ

Hizmetlerimizden yararlanmadan önce aşağıdaki kuralları okuyup kabul etmeniz gerekmektedir.

Eğer herhangi bir REFERANSLİTEZMERKEZİ.COM hizmetinden yararlanmak istemiyorsanız, bu sözleşmeyi kabul etmeyiniz.

ALINAN HİZMETİN YASAL OLMAYAN BİR AMAÇLA KULLANMANIN SORUMLULUĞU HİZMET ALAN KİŞİYE AİTTİR. BU DURUMDAN OLUŞABİLECEK OLUMSUZLUKLARDAN Re TEZ MERKEZİ SORUMLU DEĞİLDİR.

1          SÖZLEŞME KONUSU VE KAPSAMI
İş bu Sözleşme’nin konusu, müşterilerine yönelik olagrak REFERANSLİTEZMERKEZİ.COM tarafından, ilgili Site’de mevcut bulunan ve ileride sunulacak tüm Hizmetler’in, bu Hizmetler’den yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İş bu Sözleşme’nin kapsamı, iş bu Sözleşme ve ekleri ile ilgili Site içerisinde yer alan kullanıma ve Hizmetler’e ilişkin REFERANSLİTEZMERKEZİ.COM tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Müşteri, iş bu Sözleşme hükümlerini kabul etmekle, İlgili Site içinde yer alan kullanıma ve Hizmetler’e ilişkin REFERANSLİTEZMERKEZİ.COMtarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Müşteri, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2          TARAFLAR
İşbu Sözleşme, sitenin sahibi ve işletmecisi olan REFERANSLİTEZMERKEZİ.COM ile müşteri olan hizmet talebinde bulunan kişi arasında düzenlenmiş, elektronik ortamda müşteri tarafından onaylanması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

3          TANIMLAR
SITE: REFERANSLİTEZMERKEZİ.COM adıyla www.referanslitezmerkezi.com internet adresinde yayın yapan internet sitesi.

MÜŞTERİ: www.referanslitezmerkezi.com internet adresinde yer alan sipariş formunu doldurmuş ve “Gönder” butonuna basarak ön sipariş verme sürecini tamamlamış veya info@referanslitezmerkezi.com adresine e-mail göndermek suretiyle hizmet talebinde bulunmuş kişi.

HİZMET KULLANIMI ŞARTLARI

Müşteri, hizmetin yerine getirilmesi süresince ve sonrasında, sitenin hizmetlerinden faydalanırken ve sitenin hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken iş bu Sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, sitenin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, iş bu Sözleşme ile belirlenen tüm şart ve kuralları anladığını, kabul ettiğini ve onayladığını kabul eder. REFERANSLİTEZMERKEZİ.COM’dan hizmet alabilmek için sipariş formunun eksiksiz doldurulması zorunludur. Bu forma aktarılan bilgilerin doğruluğunu, hizmet isteğinde bulunan MÜŞTERİ kayıtsız şartsız taahhüt eder. Yanlış, geçersiz veya güncel olmayan bilgilerden dolayı oluşacak her türlü maddi hatadan REFERANSLİTEZMERKEZİ.COM sorumlu değildir. Müşteriler, ön sipariş verirken yürütülmesini istedikleri hizmet ile ilgili bilgileri ayrıntılı olarak sipariş formundaki “Eklemek İstedikleriniz” kısmında belirtmelidirler. Çalışma başladıktan sonra REFERANSLİTEZMERKEZİ.COM’a iletilecek ilave bilgiler, hem çalışmanın teslim süresini hem de çalışmanın maliyetini etkileyebilir. Müşteri bunu peşinen kabul eder ve de maliyetine katlanır. Ayrıca, sonradan iletilen ilave isteklerin yürütülme kararı, REFERANSLİTEZMERKEZİ.COM’a aittir.

Müşteriler, REFERANSLİTEZMERKEZİ.COM tarafından gönderilen ara izlemeleri / revizyonları inceleyerek, varsa gerekli düzeltmeleri 2-7 gün içinde REFERANSLİTEZMERKEZİ.com’a iletmelidir. Bu süre, çalışmanın aciliyetine göre daha kısa da olabilir. Bu süre, müşteriye çeşitli yollardan bildirilir. Müşteri, bu süreyi takip etmekle sorumludur. Revizyon teslim tarihi, REFERANSLİTEZMERKEZİ.com ile iletişime geçilerek uzatılabilir, ancak bu nedenle çalışmanın teslim  süresinde meydana gelecek aksamalardan REFERANSLİTEZMERKEZİ.com sorumlu değildir. Müşteri bu durumdan dolayı, tazminat talebinde bulunamaz, para iadesi yapılmaz.

Müşteri, teslim aldığı bitmiş hizmeti incelemeli ve varsa eksikleri REFERANSLİTEZMERKEZİ.com’a bildirmelidir. Bitmiş hizmet teslim edildikten sonra 7 iş gün içinde, herhangi bir düzeltme talebi gelmediği takdirde, çalışma hatasız teslim edilmiş sayılır. Müşteri bunu peşinen kabul eder ve de ilave hizmet talebinde bulunamaz. Hizmetle ilgili 7 iş gününden sonra gelen ilave hizmet talebi, ücrete tabi olabilir. Bu konuda karar verici REFERANSLİTEZMERKEZİ.com dur.

Müşteri, kendine gönderilen ara izleme / revizyon çalışmalarını incelemek ve de bu çalışma hakkında REFERANSLİTEZMERKEZİ.com’a geri dönüş yapmak zorundadır. Çalışma sonunda yapılacak “kapsamlı düzeltmeler” çalışmanın içeriğini bozabilir, çalışmanın teslimini geciktirebilir. Bu konuda müşteri sorumlu taraftır. Bu nedenle oluşacak olumsuz durumlardan REFERANSLİTEZMERKEZİ.com sorumlu değildir. Bu konuda müşteri tazminat ve de para iadesi talebinde bulunamaz.

REFERANSLİTEZMERKEZİ.com, sadece müşterinin doldurduğu sipariş formundaki hizmet ve istekleri yerine getirmekle yükümlüdür. Yürütülen çalışma ile ilgili ekstra hizmetlerin ücretlendirilmesi REFERANSLİTEZMERKEZİ.com’un inisiyatifindedir. Müşteri bunu peşinen kabul eder.

REFERANSLİTEZMERKEZİ.com, uzmanların aşırı meşgul olması, konu ile ilgili uzmanın bulunamaması veya hizmetin istenilen teslim zamanında yetiştirilemeyecek olmasından dolayı bir siparişi yürütmeyi kabul etmeyebilir. REFERANSLİTEZMERKEZİ.com, müşterilerden gelen tüm hizmet taleplerini yerine getirmek zorunda değildir ve bunu garanti etmez.

Her Müşteri, REFERANSLİTEZMERKEZİ.com’da bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, kabul ve taahhüt etmektedir.

REFERANSLİTEZMERKEZİ.com, tüm müşterilerinin kişilik haklarına, gizlilik haklarına saygı duymaktadır. Yargı mercileri istemi haricinde her ne sebeple olursa olsun kişisel bilgileri hiçbir kurum veya kuruluşa vermeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

Müşteri, REFERANSLİTEZMERKEZİ.com’dan aldığı hizmet kapsamında yaptığı işlem ve eylemlerden doğacak hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.

4. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER MÜŞTERİ’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Müşteriler, REFERANSLİTEZMERKEZİ.com internet sitesinden hizmet almak için verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, REFERANSLİTEZMERKEZİ.com’un bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

REFERANSLİTEZMERKEZİ.com sisteminde problem oluşması (server sorunları, uzmanlarla ilgili sorunlar) halinde hizmetin REFERANSLİTEZMERKEZİ.com tarafından iptali durumunda kısmi ücret iadesi yapılabilir. Bu halde o ana kadar verilen hizmet ücreti REFERANSLİTEZMERKEZİ.com tarafından tespit edilip varsa kalan bakiye iade edilebilir. Bu konuda tespit ve karar verme yetkisi REFERANSLİTEZMERKEZİ.com a aittir.

4.1       Kendi isteği ile bir hizmeti sonlandırmak isteyen müşteriye REFERANSLİTEZMERKEZİ.com tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında verilmiş hizmet ücreti hesaplanıp düşüldükten sonra kalan bakiye varsa para iadesi yapılabilir veya para iadesi yapılmayabilir. Müşteriye verilen hizmetin tüm ödemesi henüz alınmamışsa bu ücret kendisinden tahsil edildikten sonra hizmet sonlandırılır.
4.2       Müşteriler, REFERANSLİTEZMERKEZİ.com internet sitesinden hizmet almak için doldurdukları sipariş formundaki bilgileri esas alınarak istedikleri hizmetlerin yürütülmesini kabul eder. Sipariş formundaki bilgilerde değişiklik yapılması durumunda oluşacak ilave maliyetlerden, müşteri sorumludur. REFERANSLİTEZMERKEZİ.com, sadece bilgi formundaki bilgileri dikkate alır.
4.3       Müşteri, teslim edilmiş bölüm veya tamamlanmış bir çalışmada, eksiklik tespit ettiğinde (eksik çalışma, hatalı sonuçlar veya referanssız bilgi vb.) düzeltme talebinde bulunabilir. Müşteri kendine sunulan hizmette bir eksiklik olması durumunda sadece düzeltme hizmeti alacağını kabul eder. Bu gibi durumların oluşması durumunda müşteri, bu durumdan kaynaklanan problemlerden dolayı REFERANSLİTEZMERKEZİ.com’dan herhangi bir ücret iadesi veya tazminat talebinde bulunamaz ve bunu peşinen kabul etmiş sayılır
4.4       Müşteri, tamamlanmış bir çalışmayı sadece bilgi amaçlı kullanabilir. Hazırlanan bir çalışmanın müşteri tarafından; danışman-öğrenci, öğretmen-öğrenci yükümlülüklerine ilişkin olarak aynen veya değiştirerek kullanılması durumunda müşteri, doğabilecek sorumlulukları peşinen kabul eder.
5         REFERANSLİTEZMERKEZİ.COM’un Hak ve Yükümlülükleri
5.1       REFERANSLİTEZMERKEZİ.com, müşterilerine daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için müşterilerinin özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda müşterilerinin kişisel bilgilerini kullanabilir.
5.2       REFERANSLİTEZMERKEZİ.com, her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde ve de özel durumlar oluştuğunda müşteri siparişini iptal etme hakkına sahiptir. Müşteri iş bu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, henüz bir hizmet verilmemişse REFERANSLİTEZMERKEZİ.com para iadesi yapar. İade yapılacaksa iade miktarı REFERANSLİTEZMERKEZİ.com tarafından belirlenir.
5.3       REFERANSLİTEZMERKEZİ.com internet sitesinde yer alan her türlü bilginin doğruluğu, eksiksiz olması, yeterliliği ve güncelliği hiçbir surette REFERANSLİTEZMERKEZİ.com tarafından garanti ve taahhüt edilmemektedir. Müşteri, hiçbir şekilde REFERANSLİTEZMERKEZİ.com internet sitesinde yer alan bilgilerin ve / veya site hizmetlerinin hatalı olduğu ya da bu bilgilere istinaden zarara uğradığı iddiasında bulunamaz. REFERANSLİTEZMERKEZİ.com hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve / veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman söz konusu bilgileri ve / veya site hizmetlerini değiştirebilir, düzeltebilir ve / veya çıkarabilir. REFERANSLİTEZMERKEZİ.COM internet sitesinin ve site hizmetlerinin hatasız olması için her türlü tedbiri almaya çalışmaktadır. Bununla birlikte sitede mevcut ya da oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir.
5.4       REFERANSLİTEZMERKEZİ.com, veri tabanına yapılabilecek saldırılar sonucu müşteri bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.
5.5       REFERANSLİTEZMERKEZİ.com, sözleşmeyi tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir.
5.6       REFERANSLİTEZMERKEZİ.com, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, müşterilerine sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme hakkını saklı tutar.
5.7       REFERANSLİTEZMERKEZİ.com internet sitesine erişimden, sitede yer alan bilgilerin ve / veya site hizmetlerinin gerek doğrudan gerekse dolaylı kullanımından kaynaklanan doğrudan ve / veya dolaylı maddi ve / veya manevi menfi ve / veya müsbet, velhasıl her türlü zarardan her nam altında olursa olsun REFERANSLİTEZMERKEZİ.com, yöneticileri, çalışanları, bu sitede yer alan bilgileri ve / veya site hizmetlerini hazırlayan kişiler sorumlu tutulamaz.
5.8       Çalışmanın öğretmen-öğrenci ilişkilerinde aynen veya değiştirilerek kullanılması halinde doğabilecek sorumluluk tamamen müşteriye ait olup, bu konuda REFERANSLİTEZMERKEZİ.com herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
6          HİZMETLERLE İLİŞKİN KURALLAR
6.1       Müşteri, REFERANSLİTEZMERKEZİ.com tarafından e-posta aracılığı ile istenen bilgileri (yürütülen hizmetle ilgili) en kısa sürede geri bildirmek zorundadır. Bu süre 3 günü aşmamalıdır. Bununla beraber, aciliyeti olan çalışmalarda bu süre daha kısa olabilir. Bu aciliyete REFERANSLİTEZMERKEZİ.com karar verir.
6.2       Müşteri, REFERANSLİTEZMERKEZİ.com’dan gelecek e-posta ve diğer bilgilendirici mesajları izlemek, incelemek ve değerlendirerek REFERANSLİTEZMERKEZİ.com’a geri dönüş yapmak zorundadır. REFERANSLİTEZMERKEZİ.com’dan gelecek bilgi e-posta ve mesajlarının müşteri tarafından takip edilmemesi sonucunda oluşacak problemlerden REFERANSLİTEZMERKEZİ.com sorumlu değildir. Müşteri, REFERANSLİTEZMERKEZİ.com’dan gelecek hizmetle ilgili bilgi talebine en kısa zamanda (maksimum 3 gün) cevap vereceğini kabul eder.
6.3       Müşteriler ile iletişimde, REFERANSLİTEZMERKEZİ.com dışında kaynaklanacak iletişim problemlerinden (server problemleri, hatlarda meydana gelecek problemler, internet bağlantısında meydana gelecek aksaklıklar vb.) REFERANSLİTEZMERKEZİ.com sorumlu değildir.
6.4       REFERANSLİTEZMERKEZİ.com belli bir kalitede hizmet vermek için gerekli çalışmaları yapmakla birlikte, bunu kesin olarak garanti etmez. Bununla birlikte, REFERANSLİTEZMERKEZİ.com düzeltme hizmeti ve ücret iadesi ile müşteriyi bu tip problemlerden korur.
6.5       REFERANSLİTEZMERKEZİ.com, müşteri tarafından satın alınan hizmetle ilgili çeşitli zaman aralıklarıyla müşteriye izleme / revizyon çalışmaları gönderir. müşteri, REFERANSLİTEZMERKEZİ.COM tarafından yollanan bu revizyonları en geç 2-7 gün içerisinde cevaplamak zorundadır. Aksi takdirde hizmetin teslimiyle ilgili oluşacak problemlerden REFERANSLİTEZMERKEZİ.com sorumlu değildir. Revizyon süresi çalışmanın süresi ve kapsamı dikkate alınarak REFERANSLİTEZMERKEZİ.com tarafından belirlenir.
6.6       Hizmet talebinde bulunan müşteri belirli şartlarla hizmetten vazgeçme hakkına sahiptir. Bu konuda kısmi para iadesi belirli şartlara bağlıdır.
6.7       Müşteri, REFERANSLİTEZMERKEZİ.com uzmanının yaptığı hizmetin kalitesinden memnun olmaması durumunda veya istediği şartların yerine getirilmemesinden dolayı şikâyetçi olması durumunda, düzeltme talebinde bulunabilir. Düzeltme hizmeti REFERANSLİTEZMERKEZİ.COM tarafından yapılacak inceleme sonucuna göre yapılır. Düzeltme, hizmetin kalitesi ile ilgili problem incelendikten sonra, düzeltme için uygun bir neden bulunması durumunda yapılır. Keyfi memnuniyetsizlikler, düzeltme gereksinimini doğurmaz. Talep edilen düzeltme ek ücret alınmasını gerektiriyorsa ek ücret talebinde bulunulabilir. Ücretli düzeltme hizmeti REFERANSLİTEZMERKEZİ.com tarafından yapılacak inceleme sonrasında belirlenen miktar uyarınca yapılır.
6.8       Müşterinin talep etmesi durumunda satın alınan hizmet, scanner ile taranarak ta müşteriye teslim edilebilir.
6.9       Eğer REFERANSLİTEZMERKEZİ.COM, gerekli görmesi durumunda revizyon teslim tarihini, hizmet alan müşteriye en geç revizyon günü belirtmek şartıyla uzatabilir.
6.10  Müşteri, hizmet için ödeme yapmadan hizmetin yürütülmesine başlanmaz. Ödemelerin geciktirilmesinden kaynaklanacak teslim problemlerinden REFERANSLİTEZMERKEZİ.com sorumlu değildir. Müşteri, sipariş onaylandıktan sonra en geç 2-4 iş günü içinde hizmet bedelini ödemek zorundadır. Aksi takdirde, siparişin yürütülmesi iptal edilebilir.
6.11  Hizmetin teslim süresi (toplam hizmet süresi) için başlangıç noktası, ödemenin yapıldığı tarihtir. Müşteri bunu peşinen kabul eder ve ödemeyi bu durumu göz önüne alarak yapar. Ödemenin müşteri tarafından geç yapılması ile teslim süresinde meydana gelecek değişiklikten ötürü oluşacak zarar ve gecikmelerden REFERANSLİTEZMERKEZİ.com sorumlu değildir.
6.12  Müşteriler, kendilerine REFERANSLİTEZMERKEZİ.com tarafından atanan uzmanlarla, sadece REFERANSLİTEZMERKEZİ.COM onayı ile ve REFERANSLİTEZMERKEZİ.COM sistemi içinde iletişim kurabilirler.
Müşteriler, herhangi bir şekilde REFERANSLİTEZMERKEZİ.com denetimi olmaksızın uzmanlarla görüşemezler, görüşme talebinde bulunamazlar. Eğer böyle bir durum tespit edilirse, REFERANSLİTEZMERKEZİ.com, müşteriyi 1 kez uyarır. Eğer 1 kez yapılan uyarıya rağmen müşteri, REFERANSLİTEZMERKEZİ.com tarafından atanan uzmanla REFERANSLİTEZMERKEZİ.com sistemi dışında iletişim kurmaya çalışıyorsa, çalışmanın iptali REFERANSLİTEZMERKEZİ.com’un inisiyatifindedir. Böyle bir durumun tespitinde para iadesi yapılmaz. Müşteri, REFERANSLİTEZMERKEZİ.com tarafından kendisine bir hizmeti yerine getirmesi için atanan uzmanla sadece REFERANSLİTEZMERKEZİ.com onayı sonrasında ve REFERANSLİTEZMERKEZİ.COM sistemi içinde iletişim kuracağını peşinen kabul eder.

6.13  Müşteriler, uzmanlardan telefon numarası, e-posta veya diğer iletişim araçlarıyla ilgili bilgiler isteyemez veya uzmana kendi iletişim bilgilerini veremez. Böyle bir durumun tespitinde, müşterinin siparişi iptal edilir. Para iadesi REFERANSLİTEZMERKEZİ.com’un inisiyatifindedir.
7          ÜCRETLER ve ÖDEME
Bankalardan kaynaklanan teknik problemlerden dolayı, ücretlerle ilgili işlemlerde gecikme olabilir. Bu durumdan REFERANSLİTEZMERKEZİ.COM sorumlu değildir.

Müşteri tarafından herhangi bir ödeme yapılmadan, hizmetin yürütülmesine başlanmaz. Bir hizmet talep edilip bu hizmetin ücretinin yatırılmasına kadar geçen süreden kaynaklanan problemlerden REFERANSLİTEZMERKEZİ.com sorumlu değildir. Müşterinin hizmet bedelini geç yatırması durumunda, hizmetin tesliminde yaşanacak problemlerden REFERANSLİTEZMERKEZİ.com sorumlu değildir.

Müşteri, hizmet talebinde bulunduktan sonra en geç 2-4 iş günü içinde hizmet bedelini ödemek zorundadır. Bununla birlikte, cuma günü hizmet talebinde bulunan müşteri, en geç pazartesi günü hizmet bedelini ödemek zorundadır. Aksi takdirde, müşteri tarafından istenilen hizmetin iptali REFERANSLİTEZMERKEZİ.com’un inisiyatifindedir. Bu şartlara uyulmadığı takdirde, hizmet tesliminde meydana gelecek problemlerden REFERANSLİTEZMERKEZİ.com sorumlu değildir.

Müşteriler, hizmetlerin karşılığını, parça-parça (taksitle) veya peşin olarak ödeyebilirler.

REFERANSLİTEZMERKEZİ.com, müşterilerine bazı şartlarla sipariş iptal ve para iade garantisi sunmaktadır. Para iadesi, müşteri tarafından bildirilen hesaba yapılır. Verilen hesap numarasından kaynaklanan maddi hatalardan (yanlış hesap numarası veya başkasının hesap numarası vb.) dolayı REFERANSLİTEZMERKEZİ.com sorumlu değildir. Bu durumda para iadesi yapılmaz veya para iadesi REFERANSLİTEZMERKEZİ.com’un inisiyatifindedir.

Çok nadir de olsa, herhangi bir nedenle, REFERANSLİTEZMERKEZİ.com sisteminde bir problem oluşması ve de çalışmaya devam edilemeyecek olunması durumunda ödediğiniz paranın REFERANSLİTEZMERKEZİ.com tarafından belirlenen miktarı tarafınıza iade edilecektir. Bu durumdan dolayı, müşteri herhangi bir maddi tazminat talebinde bulunamaz. Hatalı ücret yatırılması veya birden fazla ücret yatırılması durumunda müşteriler, REFERANSLİTEZMERKEZİ.COM’a durumu açıklayan bir bilgi mesajı atabilirler. Bu durumda gerekli incelemenin yapılmasından sonra, uygun görülmesi durumunda para iadesi yapılabilir.

8          DİĞER HÜKÜMLER
8.1       Fikri Mülkiyet Hakları
8.1.1    Müşteriler, REFERANSLİTEZMERKEZİ.com’un telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.
8.1.2   REFERANSLİTEZMERKEZİ.com; REFERANSLİTEZMERKEZİ.com Hizmetleri, REFERANSLİTEZMERKEZİ.com bilgileri, REFERANSLİTEZMERKEZİ.com telif haklarına tabi çalışmaları, REFERANSLİTEZMERKEZİ.com ticari markaları, REFERANSLİTEZMERKEZİ.com ticari görünümü veya site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dâhil tüm mal varlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.
8.2       Sözleşme Değişiklikleri
8.2.1   REFERANSLİTEZMERKEZİ.com, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak iş bu Sözleşme’yi uygun göreceği herhangi bir zamanda Site’de ilan ederek değiştirebilir. İş bu Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.
8.3       Mücbir Sebepler
8.3.1    Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, REFERANSLİTEZMERKEZİ.com’un iş bu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, REFERANSLİTEZMERKEZİ.com için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için REFERANSLİTEZMERKEZİ.com’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, REFERANSLİTEZMERKEZİ.com’un gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın ilgili Site’ye ve sisteme yapılan saldırılar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla REFERANSLİTEZMERKEZİ.com’un makul kontrolü haricinde gelişen ve REFERANSLİTEZMERKEZİ.com’un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.
8.4       Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İş bu Sözleşme’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve iş bu Sözleşme gereği doğacak ihtilafların hallinde Türk Hukuku uygulanacaktır.

İş bu Sözleşme’den dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Bursa Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

8.5       REFERANSLİTEZMERKEZİ.COM Kayıtlarının Geçerliliği
Müşteri, iş bu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda REFERANSLİTEZMERKEZİ.com’un kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, REFERANSLİTEZMERKEZİ.com’u yemin teklifinden ber’i kıldığını ve bu maddenin HUMK 287. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.6       Yürürlülük
İş bu Sözleşme, Müşterinin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

8.7       Sözleşmenin Feshi
REFERANSLİTEZMERKEZİ.com, müşterilerin iş bu Sözleşmede belirtilen hükümleri ve site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve müşteriler fesih sebebiyle REFERANSLİTEZMERKEZİ.com’un uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

İş bu Sözleşme hizmet tamamlanıncaya kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, hizmetin teslim edilmesi veya REFERANSLİTEZMERKEZİ.com tarafından iptal edilmesi hallerinde sona ermiş sayılacaktır.

Eğer hizmet almaktan vazgeçtiyseniz Sipariş Formunu doldurmayınız.